Služby

 • Bezpečnostní dohled a fyzická ostraha průmyslových a skladových areálů, parkovacích domů a ploch, obchodních
  center, administrativních budov, bytových domů a komplexů, staveb a prodejních ploch 
 • Zajištění bezpečnosti při pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí, kongresů, seminářů a výstav 
 • Ochrana a doprovod osob či vozidel  
 • Chráněný převoz finanční hotovosti, cenin a dokumentů  
 • Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS, PMS, EPS) 
 • Kamerové systémy (CCTV, IP) 
 • Pult centrální ochrany (PCO)  
 • Bezpečnostní analýzy firemních prostor  
 • Pátrání po osobách a věcech 
 • Obchodní zpravodajství a prověřování právnických osob  
 • Bezpečnostní poradenství v oblasti personalistiky 
 • Vyhledávání dlužníků a zprostředkování vzájemného vyrovnání
bezpečnostní agentura