Strážní služba

Bezpečnostní agentura společnosti PROBEST COMPANY s.r.o. poskytuje ucelený soubor služeb v oblasti fyzické ostrahy objektů všech kategorií:

 • Stavby a staveniště
 • Parkovací domy a venkovní parkovací plochy
 • Průmyslové, výrobní a skladové areály
 • Administrativní budovy a obchodní centra
 • Rezidence a bytové areály
 • Pensiony a hotely
 • Zdravotnická zařízení
 • Státní podniky, instituce a organizace

Služby fyzické ostrahy a bezpečnostního dohledu mohou být nepřetržité i dočasné, vnitřní i vnější. Tyto služby zajišťujeme zejména:

 • Výkonem klasické strážní služby na vrátnicích, vjezdových branách a vlečkách
 • Výkonem pořádkové a hlídkové služby, včetně využití psovodů se strážními psy
 • Výkonem služby vrátných a recepčních
 • Výkonem reprezentační služby zvlášť vybranými pracovníky se znalostí jazyků ve společenském oděvu, včetně možnosti nasazení pracovníka se střelnou zbraní
 • Výkonem služby detektivů

Specifickou oblastí je pak poskytování fyzické ostrahy, bezpečnostního dohledu a pořadatelské služby v rámci společenských, kulturních a sportovních akcí, kongresů, veletrhů a výstav, při natáčení filmových produkcí.

Všechny služby fyzické ostrahy a bezpečnostního dohledu zajišťujeme prostřednictvím vlastních, kvalifikovaných a proškolených zaměstnanců, kteří splňují podmínky služby u bezpečnostní agentury. Výkon služby je řízen kvalifikovanými vedoucími pracovníky, kteří provádějí pravidelnou kontrolní činnost výkonu služby v nejrůznějších časových intervalech. Informační tok zajišťuje nepřetržitě, 24 hodin denně, dispečink bezpečnostní agentury.

Pokud se rozhodnete využít našich profesionálních služeb, bude naším cílem zejména:

 • Zajistit ochranu života a zdraví managementu a zaměstnanců, bezpečnost Vašich zákazníků a návštěvníků, zamezit incidentům, případně se podílet na jejich řešení
 • Zamezit škodám a ztrátám na movitém i nemovitém majetku
 • Zamezit vzniku, nebo se podílet na řešení a likvidaci krizových a mimořádných událostí typu požáru, živelných pohrom, ekologických a jiných havárií, sabotáží a teroristických aktivit
 • Poskytovat potřebnou součinnost potřebnou pro stanovení bezpečnostních rizik, návštěvních, vjezdových a klíčových režimů a dalších systémových opatření
 • Komunikovat a koordinovat své korky se složkami Integrovaného záchranného systému a dotčenými bezpečnostními složkami

bezpečnostní agentura